Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Teamontwikkeling - Kracht in samenwerken!

Samen grenzen verleggen en als team betere resultaten boeken

Herken je dit?

 • Hoe gebruiken we onze verschillende meningen / conflicten om goede beslissingen te nemen?
 • Wij als team: welke keuzes maken we; wat doen we wel en wat doen we niet?
 • Welke zaken worden hier niet gezegd; waar hebben we het niet over?
 • De samenwerking gaat 'wel goed', maar het kan zeker beter, maar hoe?
 • We spreken van alles af, maar als puntje bij paaltje komt, doet iedereen gewoon zijn eigen ding.
 • Afspraken worden te vaak niet nagekomen.
 • Ik doe het wel, maar zij….
 • Elkaar ergens op aanspreken is lastig en gebeurt te weinig.

Nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Er wordt meer zelfstandigheid van teams gevraagd dan ze gewend. Samenwerken en rolverantwoordelijkheid nemen moeten leiden tot betere resultaten. Maar in de praktijk is dat vaak lastiger dan dat het op het eerste gezicht lijkt.

In deze teamcoaching gaan we samen met jullie aan de slag om de samenwerkingscultuur daadwerkelijk te veranderen, bewust te worden wat het betekent samen verantwoordelijkheid te nemen en werken we toe naar een cultuur waarin het normaal is dat zaken open en eerlijk besproken worden, ieder vanuit zijn/haar rol een steentje bijdraagt, en doelen helder en richtinggevend zijn.

Kracht in samenwerken

Teams die zich verder willen ontwikkelen om betere resultaten te boeken en klaar te zijn voor veranderingen.

Met behulp van dit programma zijn jullie beter in staat,

 • Het gesprek aan te gaan over de echt belangrijke zaken
 • Je te houden aan gemaakte afspraken
 • Effectief samen te werken
 • Prettige en professionele werkrelaties te creëeren
 • In te spelen op veranderingen
 • Effectiever en open te communiceren
 • Effectieve keuzes te maken die bijdragen aan het resultaat
 • Bewust te zijn van eigen verantwoordelijkheid als teamlid en als groep
 • Samen complexe problemen op te lossen die teamleden afzonderlijk niet hadden kunnen 'kraken'.

en hebben jullie:

 • inzicht in samenwerkingsprocessen;
 • meer aandacht voor de zaken die er écht toe doen;
 • zicht op je omgeving (intern en extern) en de processen die zich daar afspelen.

Intakegesprek(ken)

Een intakegesprek met de teamleider en bij voorkeur een aantal van de teamleden om een goede analyse van de beginsituatie te kunnen maken.

Onderwerpen tijdens de trainingsdagen:

 • Samen verantwoordelijk, wat houdt dat in?
 • Introductie en werken met 4-factoren model ter ondersteuning en begripsvorming van samenwerken;
  Bouwen aan vertrouwen;
 • Hoe gaan we het gesprek over belangrijke zaken;
 • Hoe creëren we open en eerlijke ontmoetingen tussen collega's;
 • Hoe voorkomen we onderhuidse spanningen en schijnvertoningen?;
 • Hoe creëren we betrokkenheid;
 • Wat spreken we af? Heldere teamdoelen en individuele verantwoordelijkheden;
 • Duidelijkheid over richting & prioriteiten;
 • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid;
 • De focus op team-resultaat.

Het programma is opgezet om een 'step change' in het team teweeg te brengen. Na evaluatie volgen we het ontwikkelproces in het team op met gerichte maatwerk elementen.

2 dagen + 1 dagdeel

In overleg. Wordt door opdrachtgever geregeld.

Tot 10 deelnemers 1 trainer

Vanaf 10 deelnemers – in overleg

Deelnamekosten EUR 6.500,- per team tot 10 deelnemers.

Bovenstaande is inclusief: materialen, intakegesprekken, voorbereiding en ontwikkeling, en exclusief: BTW, locatie en reiskosten (0,45/km).

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn geregistreerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: DS 34174465.

Algemene voorwaarden


Contact:

Ineke Werkman

ineke@v-en-w.nl | M: 0622966955

of

Ben Vissers

ben@v-en-w.nl | M: 0622699229