Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Leiding geven aan processen van zelfsturing

Werken aan een cultuur van leiderschap op ieder niveau

Herken je dit?

De roep om lerende, zelfsturende teams wordt groter. Meer en meer organisaties vragen hun medewerkers mee te werken aan een cultuur van 'leiderschap op ieder niveau':

 • een cultuur waarin medewerkers participeren in leiderschap, hun waarnemingen inbrengen en van daaruit samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het geheel.
 • een lerende, ontwikkelingsgerichte cultuur waarin de thema's worden besproken die een essentiële volgende stap mogelijk maken in de ontwikkeling van medewerkers/ het team /de organisatie.
 • een open samenwerkingscultuur waarin mensen het gesprek aangaan over de kwesties die hen bezighouden.

Wat kun je als leidinggevende of professional doen om een dergelijke cultuur te installeren? Hoe neem je daar op een constructieve manier invloed op? De essentie van een lerende cultuur is het samen in staat zijn om 'storingen en spanningen' te benutten en om te zetten in gerichte initiatieven en interventies.

Leiding geven aan processen van zelfsturing

Leidinggevenden en organisatieadviseurs/ trainers. Iedereen die wil leren constructief bij te dragen
aan een cultuur van 'leiderschap op ieder niveau' kan deelnemen aan deze cursus.

Als je deze training hebt gevolgd, ben je beter in staat:

 • een coachende houding aan te nemen tegenover zowel individuele medewerkers als het team als geheel;
 • teamdynamieken te herkennen en deze in te zetten als modus om samen te leren en verantwoordelijkheid te nemen. Je leert spanningen en storingen te zien als ‘stof tot leren’ en ontwikkelt een basishouding om hier actief onderzoekend mee aan de slag te gaan en dit bespreekbaar te maken;
 • een ‘samen leren’ op gang te brengen;
 • binnen je team structuren te introduceren en afspraken te maken die dit ondersteunen;
 • passende thema’s te kiezen en in te brengen als interventie die de ontwikkeling van het team steeds weer een stapje verder helpt.
 • je persoonlijke vermogen van waarnemen aangescherpt;
 • een effectieve afstand tot de werkvloer;
 • tools in handen om je team te coachen ipv te managen;
 • je bewustzijn van persoonlijke waarden en het effect daarvan op jouw leiderschap vergroot.
 • situaties waar te nemen vanuit verschillende perspectieven en in te schatten hoe deze samenhangen en elkaar beïnvloeden.
 • spanningen en storingen te zien als 'stof tot leren'. Je ontwikkelt een basishouding om hier actief onderzoekend mee aan de slag te gaan en dit bespreekbaar te maken.

en heb je:

 • je persoonlijke vermogen van waarnemen aangescherpt;
 • een effectieve afstand tot de werkvloer;
 • tools in handen om je team te coachen ipv te managen;
 • je bewustzijn van persoonlijke waarden en het effect daarvan op jouw leiderschap vergroot.

Kennismakingsgesprek
Een kort telefonisch gesprek over je achtergrond en leerbehoefte

Tijdens de vijfdaagse cursus:

 • bieden we een gerichte methode aan om leiding te geven aan processen van zelfsturing.
 • gaan we aan de slag met het aanscherpen van je individuele waarneming en de elementen die invloed pakken zowel positief als spanningen en storingen op verschillende niveaus (persoonlijk, groep, taak/ visie en omgeving).
 • leer je een integrale analyse te maken van samenwerkingsprocessen, zodat je op basis daarvan de volgende stap kunt kiezen waar je je als leidinggevende op gaat richten.
 • onderzoeken we welke basishouding past bij het sturen op leren, ontwikkeling én resultaat.
 • ga je aan de slag met het voorbereiden van een concrete interventie in jouw praktijk.
 • deelnemers leren van elkaar door verschillende manieren en vormen te delen. laten we zien hoe je teams zelfsturende teams in rollen en kringen kunt organiseren.
 • onderzoeken we de mogelijkheden waarop we de waargenomen spanning of storing naar buiten kunnen werken op een manier die bijdraagt aan resultaat, leren en ontwikkeling.

en komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie op effectief leiderschap en samenwerken.
 • Basishouding in een cultuur van 'leiderschap op ieder niveau'
 • Collectief leiderschap (voor leiders en medewerkers) in één consistente, concrete methodiek: WAARNEMEN - KIEZEN - DOEN
 • Leren en dynamieken in teams.
 • Waarden als cultuurinstrument.

Data:

2019: maandag 8 - vrijdag 12 april 2019

Locatie: Eigentijdserf Middelbeers

Ben Vissers en Elisabeth Gores Pieper (D)

note: Tijdens deze cursus wordt zowel Nederlands als Duits gesproken. Eventueel Engels indien nodig.

8-16 deelnemers

Deelnamekosten EUR 2450,- per deelnemer.

Bovenstaande is inclusief: materialen, intakegesprek en voorbereiding, en

exclusief: BTW, locatiearrangement + verblijfkosten.

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn geregistreerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: DS 34174465.

Algemene voorwaarden


Contact:

Ben Vissers

ben@v-en-w.nl | M: 06 22699229


Inspirerend leiderschap - Leiding geven aan processen van zelfsturing

Inschrijven


Vissers & Werkman heeft deze informatie nodig om je te kunnen inschrijven en informeren over de opleiding waarvoor je je aanmeld. De met dit formulier ingestuurde info wordt beveiligd met een SSL certificaat.

Met het invullen en verzenden van het formulier gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden